Ummu Syuraik RA (Pengemban Dakwah yang Tangguh)

Oleh : Nabila Asy-Syafi”i

MUQADIMAH

Para Shahabiyah sangat perhatian terhadap ilmu dan semangat untuk menyebarkannya. Mereka tak segan untuk bertanya  baik yang berhubungan dengan masalah umum ataupun khusus kepada Rasulullah maupun kepada Ummul Mukminin. Sayidah Aisyah ra memuji para wanita Anshar yang tidak malu untuk mendalami masalah agama, Aisyah ra berkata : “ Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar, rasa malunya tidak menghalanginya untuk memahami agama “ ( HR Al Bukhari dan Muslim). Bahkan suatu kebiasaan para shahabiyah selalu menunggu  suami mereka pulang untuk menanyakan adakah  ayat apa yang turun pada hari itu dan apa yang dipelajari dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka akan mengajarkan kembali kepada kalangan wanita dan keluarganya.

Suatu malam  turun ayat QS An Nur :32 berkenaan dengan kewajiban atas wanita untuk  mengulurkan kerudungnya hingga ke dada, dikisahkan bahwa kaum laki-laki setelah  mendengar ayat tersebut bergegas pulang untuk memberitahukan perihal ayat yang baru saja turun  kepada istri dan kelurganya. Sehingga ketika shalat shubuh , para wanita di belakang Rasulullah telah mengenakan jilbab dan kerudung tanpa diketahui oleh jamaah laki-laki. Demikianlah  para shahabiyah bersegera melaksanakan setiap perintah agama tanpa ada penundaan ataupun penawaran. Betapa indahnya jika kaum muslimah mampu mempergunakan kesempatan hidupnya untuk taat pada Allah sebagaimana yang dilakukan para shahabiyah.

MENGENAL UMMU SYURAIK RA

Diantara shahabiyah yang istimewa, yang selalu mendakwahkan Islam kepada kalangan wanita dan keluarganya , meski menghadapi banyak tantangan adalah Ummu Syuraik ra. Meski tidak banyak catatan sejarah yang memaparkan tentang kisah hidupnya. Namun Ummu Syuraik ra telah membuktikan dirinya dalam barisan orang-orang yang beriman lagi sabar.

Semenjak di Mekkah Ummu Syuraik ra tersentuh pada Islam dan masuk Islam, ia  sangat memahami konsekuensi atas keimananannya, tentu hambatan, ancaman dari orang-orang kafir Quraisy  tak luput menimpanya. Kuatnya tekad Ummu Syuraik untuk meninggikan kalimat tauhid dan mengibarkan bendera Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah mengalahkan rasa takut dan kekawatirannya.

Diam-diam Ummu Syuraik ra menjumpai wanita-wanita Quraisy, dia sampaikan Islam ke mereka tanpa merasa lelah atau bosan, meski bahaya setiap saat mengintainya. Baginya Islam harus disampaikan, diajarkan kepada yang lain, meski menghadapi banyak tantangan dan ujian.

WANITA YANG TANGGUH MENGHADAPI UJIAN DAKWAH

Seiring dengan waktu, dakwah mulai menyebar ke semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Orang- orang kafir Quraisy merasa gerah dengan berkembangnya dakwah Islam ini. Maka untuk menghentikan dakwah segala cara dilakukannya, mulai dari yang bersifat psikis maupun fisik, tak terkecuali Ummu Syuraik ra juga menjadi sasaran mereka. Namun Ummu Syuraik sangat memahami konsekuensi dakwahnya ini. Beliau tetap tegar dan penuh keikhlasan menghadapi ujian tersebut. 

Ibbu Abbas ra mengatakan,”Ummu Syuraik tertarik untuk masuk Islam, lalu ia masuk Islam, ketika itu ia berada di Makkah dan menjadi istri Abdul Askar Ad Dusi. Lalu Ummu Syuraik mengajak wanita-wanita Quraisy secara sembunyi-sembunyi untuk memeluk agama Islam. Akhirnya aktifitas Ummu Syuraik tersebut diketahui oleh penduduk Makkah. Sehingga mereka menangkap dan membawa Ummu Syuraik dan berkata, “ Jikalau bukan karena kaummu, maka kami akan menyiksamu, tetapi kami akan mengembalikan kepada mereka (kaummu).

Ummu Syuraik menuturkan pengalamannya tersebut, “ Mereka menaikkanku diatas unta tanpa ada pelana atau alas apapun, lalu mereka membawaku tidak memberiku makan dan minum selama tiga hari. Jika mereka istirahat, mereka  meletakkan diriku di bawah terik matahari, sedang mereka berteduh. Pada suatu ketika mereka beristirat dan meletakkan diriku di terik matahari. Tiba-tiba aku merasakan ada benda dingin di dadaku. Akupun memperhatikannya dan ternyata itu adalah timba berisi air. Lalu aku minum sedikit dari air tersebut, kemudian timba itu ditarik ke atas, lalu kembali lagi, aku raih dan aku meminumnya lagi, lalu di tarik lagi, begitu berulang kali. Akhirnya aku diamkan saja timba tersebut (tidak dipegang) dan aku meminumnya dengan puas dan aku siramkan sisanya ke seluruh tubuhku dan pakaiannku. Ketika orang-orang Quraisy itu bangun mereka melihat sisa-sisa air dan melihatku tampak segar. Mereka berkata kepadaku, “ Kamu mengendap- endap lalu mengambil air dan meminumnya? Aku jawab, “ Tidak !Demi Allah , akan tetapi hal tersebut seperti ini dan ini (aku menceritakan kejadian yang menimpaku). Mereka berkata, jika kamu jujur , maka agamamu adalah lebih baik dari agama kami”. Ketika mereka melihat bekal airnya masih utuh tidak berkurang sama sekali, akhirnya  mereka masuk Islam pada saat itu juga”.

Begitulah cara Allah memuliakan Ummu Syuraik ra yang dengan tulus ikhlas menerima seluruh ajaran Islam, memegang teguh keimanannya, menyebarkan Islam, sabar dan ridla dalam menerima setiap ujian. Sehingga Allah juga mengangkat derajatnya memberikan kebahagiaan dunia akhirat

KHATIMAH

Kecintaan para shahabiyah kepada dakwah sangat luar biasa, mereka sangat memahami kebaikan dalam berdakwah, karena dalam segala hal akan membawa keabaikan bagi pengembannya. Meskipun dakwahnya ditolak, maka pahala tetap ada padanya, terlebih Jika dakwahnya diterima, maka pahala akan mengalir terus tanpa putus. Rasulullah SAW bersabda: “ Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapat balasan pahala yang sama seperti pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala-pahala mereka. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat balasan dosa yang sama seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikitpun dosa-dosa mereka”. ( HR. Muslim).

Ditengah cengkeraman ideologi kapitalisme, dimana kehidupan yang serba individualisme sangat menonjol. Betapa indahnya, jika seorang muslimah meniru para shahabiyah, dengan mempergunakan semua kesempatan untuk mengajak lain pada ketaatan dan memegang ajaran agama Islam, melakukan perubahan dengan terus berdakwah dan berdakwah mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW. Meski banyak tantangan namun dengan keimanan yang kokoh, niat yang tulus ikhlas, maka InsyaAllah pertolongan Allah akan diberikan, hingga Islam Rahmatan Lil Alamin bisa dirasakan nyata. (NAS)