Al Khansa’ Ra Ibunda Para Mujahid

Oleh : Nabila Asy-syafi’i

MUQADIMAH


Sa’ad bin Abi Waqash RA berkata : Kami mengajar anak-anak kami tentang peperangan Rasulullah SAW sebagaimana kami mengajarkan surat – surat Al Quran kepada mereka “.

Tak heran jika muncul generasi yang beriman kokoh dan menjadi pejuang -pejuang tangguh yang siap menyebarkan Islam dengan dakwah dan jihad ke segenap penjuru dunia. Penanaman jiwa kesatria untuk mencintai Allah dan Rasulullah tertancap kuat.

Negara, lingkungan masyarakat dan keluarga berkontribusi besar, bagi terwujudnya generasi-generasi ini. Maka masa Rasulullah dan masa sahabat adalah sebaik – baik masa penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Gambaran keluarga- keluarga muslim yang mencintai Allah dan Rasulullah nyata ada. Ibu sebagai pendidik pertama dan utama pun bisa menjalankan tugas dengan baik. Mereka mengenalkan dan mengajarkan anak-anak nya untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Salah satu diantaranya adalah ibunda Khansa, yang disebut juga ibunda para mujahid.

MENGENAL AL KHANSA’ RA.

Namanya Al-Khansa’ ra, atau Tumadhar binti ‘Amr bin Syuraid bin ‘Ushayyah As-Sulamiyah, merupakan salah seorang sahabat wanita yang mulia, wanita yang bijaksana, cerdas, juga ahli syair. Bahkan para sastrawan mengakui kehebatan Al-Khansa’ dalam berpuisi, baik di masa sebelum Islam maupun masa setelah menjadi muslim. Al-Khansa’ ra juga memiliki kepribadian yang baik, akhlak mulia, pandangan yang tajam, sabar dan berani.

Hidayah datang kepada Al Khansa’ ra, ia ikut dalam rombongan kabilahnya, Bani Sulaiman, untuk menemui Nabi Saw. dan menyatakan keislamannya. Sungguh kebenaran Islam menyentuh pikir dan rasanya. Mengguyurkan ketenangan dan kenikmatan manisnya iman, ia menemukan kebahagiaan yang hakiki dengan memeluk agama Islam. Ia buang debu-debu jahiliyah, dan ia angkat tinggi- tinggi panji tauhid, untuk memberi pelajaran kepada dunia, pelajaran berharga yang tercatat dalam sejarah dari masa ke masa.

Keadaannya berubah total setelah ia masuk Islam, ujian yang dialaminya menjadi kesabaran yang didasari iman dan dihiasi oleh takwa, hingga ia tidak lagi merasa sedih ketika kehilangan apa pun dari kenikmatan duniawi ini.

BERANGKAT KE QODISIYAH

Amirul Mukminin Umar bin Khatab, mengirim pasukan ke Qadisiyah.
Maka Al-Khansa’ ra turut berangkat bersama keempat puteranya untuk menyertai pasukan tersebut.

Empat putera kandung Al-Khansa’ ra yang sanagat ia sayangi, bergabung dengan pasukan muslim yang ditugaskan untuk membebaskan Qadisiyah. Sehari sebelum perang, Al-Khansa’ ra. Menyampaikan beberapa wasiat kepada putera-puteranya,

“Hai Putra-putraku, kalian semua memeluk Islam dengan suka rela dan berhijrah dengan senang hati. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kalian adalah keturunan dari satu ayah dan satu ibu. Aku tidak pernah merendahkan kehormatan dan merubah garis keturunan kalian. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang fana”.

“Putra-putraku, sabarlah, tabahlah, bertahanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jika kalian melihat genderang perang telah ditabuh dan apinya telah berkobar, maka terjunlah ke medan laga dan serbulah pusat kekuatan musuh, pasti kalian akan meraih kemenangan dan kemuliaan, di dalam kehidupan abadi dan kekal selama-lamanya”.

Keesokkan harinya, dengan gagah berani, mereka terjun ke medan perang Qadisiyah. Jika ada seorang di antara mereka yang semangatnya mulai surut, maka saudara-saudaranya langsung mengingatkannya dengan nasihat Ibunda, dan semangatnya berkobar kembali untuk menyerbu musuh laksana harimau yang mengamuk. Serangan-serangannya mematikan, membuat musuh-musuhnya binasa atau lari tunggang langang. Mereka menyerbu ke jantung pertahanan musuh dengan api semangat yang berkobar, tanpa takut akan kematian, hingga akhirnya keempat bersaudara itu satu persatu gugur menjadi syuhada.

Sebelum jatuh ke tanah dan meraih mati syahid, setiap orang dari putra Al-Khansa’ ra. Itu sempat melantunkan pernyataan yang dirangkai dalam bait-bait puisi sebagai berikut:
Putra pertama berkata, ” saudara-saudara ku, Ibunda yang telah memberi nasihat kepada kita tadi malam, nasehatnya sangat jelas dan pernyataannya lugas, kalian akan berhadapan dalam pertempuran dengan bala tentara pasukan Sasan ( Persia), mereka hanya seperti anjian yang melolong

Putra kedua berkata, “Sesungguhnya ibunda itu tekadnya bulat dan tegar. Telah menyuruh kita agar tetap teguh dan benar. Itulah nasihat yang menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Maka teruslah berperang dan habisi musuh sebanyak- banyaknya.

Putra ketiga berkata, ” Demi Allah ! Kita tidak akan melanggar sedikitpun nasihat ibunda. Karena nasihat itu adalah bukti kasih sayang yang tulus dan lembut. Kobarkan semangat perang dan serbulah pasukan musuh, hingga kalian berhasil menghancurkan pasukan Kisra sampai habis.

Putra keempat berkata, aku tidak pantas menjadi anak Al Khansa dan Akhram, aku tidak pantas menjadi orang terhormat yang membanggakan jika tidak berada di garis depan pasukan melawan pasukan ‘akan, menyerbu tanpa rasa gentar dan melibas setiap rintangan.

MEREKA TELAH SYAHID

Keempat saudara itupun syahid, akhir kematian yang InsyaAllah husnul khatimah. Yang dicita-citakan oleh mereka telah dijawab oleh Allah. InsyaAllah syurga telah disediakan bagi mereka.

Ketika Al Khansa’ mendengar berita gugurnya keempat putranya. Kesabaran telah bertahta dalam jiwanya. Bukan raungan tangisan kesedihan atau jeritan pilu seorang ibu yang ditinggal mati anaknya dengan menampar pipi sendiri dan merobek pakaiannya, tidak, Al Khansa’ tidak melakukan hal itu. Melainkan menerima berita duka itu dengan penuh keimanan, kesabaran dan keikhlasan. Bahkan Al Khansa’ dengan penuh harap mampu mengucapkan,

“Alhamdulillah yang telah memberiku kemuliaan dengan kematian mereka. Aku berharap, Allah akan mengumpulkanku dengan mereka di tempat limpahan kasih sayang-Nya”.

Sungguh suatu sikap yang sangat mengagumkan teladan ibu masa kini dalam mencetak anak-anaknya menjadi pejuang yang siap mengorbankan harta dan jiwanya untuk tegaknya Islam dan kaum muslimin.

KHATIMAH

AL khansa’ RA, adalah sosok wanita yang diberi keluasan hati dan pikir oleh Allah. Sabar dalam menghadapi setiap cobaan, Tulus pengorbanannya demi meraih keridhaan Allah SWT. Semoga Allah menganugerahi syurga padanya dan keluarganya

Rasulullah Saw. pernah bersabda,
“Siapa yang merelakan tiga orang putra kandungnya (meninggal dunia), maka dia akan masuk surga. Seorang wanita bertanya, bagaimana jika hanya dua putra?, Rasulullah Saw. kemudian menjawab: ‘begitu juga dua putra”. (Diriwayatkan oleh Nasa’I dan Ibnu Hibban dari Anas RA.

Kisah shahabiyah Al-Khansa RA sungguh menginspirasi ibu-ibu muslimah saat ini untuk mendidik anak-anaknya dengan Islam kaffah dan perjuangannya. Menanamkan jiwa berjuang dan berkorban untuk tegaknya Islam dan kaum muslimin tanpa rasa takut kehilangan mereka.

 Para ibu saat ini tidak perlu gusar dengan tudingan radikal dalam mendidik putra-putrinya sebab pengenalan, pembiasaan, dan penanaman konsep Islam kaffah dan perjuangan menegakkannya adalah bagian dari menyiapkan anak-anak menjadi sosok muslim sejati yang akan menjadi jariyah bagi kedua orang tuanya kelak di akhirat.(NAS)

 Sumber :
Mahmud Al-Mishri, 35 Sirah Nabawiyah : 35 Sahabat Wanita Rasulullah saw..
Abdullah Masih Ukan, Tarbiyah Al Aulad fi Islam.