Fatimah binti Asad, Bagaikan Ibu Kandung Rasulullah Saw.

Oleh : Nabila Asy Syafi’i

Suaramubalighah.com, Muslimah Inspiratif – Seorang wanita mulia. Sungguh Allah telah memberikan banyak keistimewaan padanya. Ia berkesempatan mendidik Rasulullah dimasa kecilnya. Ibu dari seorang pejuang tangguh khalifah ke empat Ali bin Abi Thalib. Juga ibu dari pahlawan sejati yang syahid di medan perang Mu’tah, Ja’far bin Abu Thalob. Nenek dari dua pemuda ahli syurga Hasan dan Husain. Mertua dari wanita terbaik penghulu syurga Fatimah binti Rasulullah Shalallahu ‘alaihi waSallam. Iapun termasuk rombongan pertama yang berhijrah ke Madinah. Wanita mulia ini adalah Fatimah binti Asad.

MENGENAL SEKILAS FATIMAH BINTI ASAD
Nama lengkapnya adalah Fathimah binti Asad ibn Hasyim ibn Abdi Manaf al-Qurasyiyyahal-hasyimiyyah. Ia istri Abu Thalib, paman Rasulullah.
Fathimah binti Asad r.a adalah perempuan yang mendapat kehormatan untuk mendidik dan mengasuh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam saat beliau dalam asuhan pamannya, Abu Thalib. Fatimah binti Asad merawat dan menjaga dengan penuh kasih melebihi anak kandungnya sendiri.

Fatimah binti Asad merawat Nabi sejak anak-anak, pemuda, hingga menikah dengan Khadijah. Dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan.

Fatimah binti Asad termasuk muslimah yang bersegera memenuhi seruan Rasulullah untuk masuk Islam. Ketika Allah menurunkan firmanNya,” Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. “(As-Syuara’ : 24). Maka Rasulullah langsung menyeru keluarga beliau, dan Fatimah binti Asad pun termasuk hamba-hamba Allah yang tanpa ragu mengikuti seruan tersebut. Semua anak Fatimah binti Asad masuk Islam. Sementara suaminya yakni Abu Thalib belum bisa masuk Islam.

Pada tahun ke 10 kenabian Ummul Mukminin Khadijah radiallahu ‘anha wafat, kemudian disusul oleh Abu Thalib, paman beliau. Dua orang yang selama ini melindungi dan membela Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam dihadapan orang-orang kafir Quraish. Dengan wafat beliau berdua , maka tekanan dan penderitaan kaum muslimin semakin bertambah. Allah SubhanallahuwaTa’ala pun memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah.

Fatimah binti Asad termasuk muslimah yang turut berhijrah ke Madinah, meninggalkan tanah airnya, Mekkah, meninggalkan harta bendanya demi memenuhi perintah Allah dan Rasulullah.

Ketika putra Fatimah binti Asad, yakni Ali bin Abi thalib menikahi putri Rasulullah yaitu Fatimah binti Muhammad bin Abdullah. Maka Fatimah binti Asad menjalankan tugas sebagai ibu kandung dan ibu mertua yang baik. Ia sangat sayang kepada menantunya. Seringkali Fatimah binti Asad membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga menantunya. Ali bin Abi thalib berkata, ” Aku pernah berkata kepada ibuku ( Fatimah binti Asad),” biarkan Fatimah yang mengambil air dan berbelanja. Ibu yang membuat tepung dan bubur. ”

Fatimah binti Asad menetap di Madinah, menjalani hidup dengan bahagia dalam naungan Islam dan iman. Ia rajin beribadah. Hingga akhir hayatnya.

” Ibnu Abbas ra. menuturkan, ” Ketika Fatimah ibunya Ali bin Abu Thalib wafat, Nabi melepas gamisnya dan memakaikan kepadanya. Beliau rebahan di dalam kuburnya, ketika beliau menimbunnya dengan tanah, sebagian sahabat bertanya, “Ya Rasul, belum pernah engkau melakukan seperti ini,” Beliau menjawab, ” Gamisku kupakaikan kepadanya supaya dia memakai pakaian syurga, aku rebahan di dalam kubur di sisinya agar dia diringankan dari tekanan kubur. Selain Abu Thalib, tiada yang lebih baik perlakuannya terhadapku daripada dia.”

FATIMAH BINTI ASAD DALAM PANDANGAN RASULULLAH

Fathimah binti Asad memberikan perhatian lebih kepada Muhammad kecil, bahkan seringkali lebih diistimewakan daripada anak-anaknya sendiri. Ia memberikan segenap kasih sayang dan perhatian kepada Rasulullah.

Rasulullah pun tidak pernah melupakan jasa yang telah dipersembahkan oleh Fathimah dan tidak pernah melupakan kebaikan yang telah ia curahkan. Bahkan Rasulullah SAW berbakti kepada Fathimah laksana ibunya sendiri dan selalu mengingat segala hal yang telah dilakukan terhadap dirinya. Beliau selalu mengenang Fathimah hingga wanita ini wafat.

Anas bin Malik mengatakan, ” Ketika Fatimah binti Asad bin Hasyim wafat, Rasulullah masuk ke tempat istirahatnya, lalu duduk di sebelah kepalanya dan berkata, “Bu, Allah merahmati ibu. Ibu adalah ibu keduaku. Ibu rela lapar untuk membuatku kenyang. Ibu rela berpakaian lusuh demi untuk mencarikanku pakaian yang layak. Ibu rela memakan makan yang tidak enak demi memberiku makanan yang enak. Semua itu ibu lakukan untuk mencari ridha Allah dan kenikmatan akhirat. ”

Sungguh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam sangat menyayangi Fatimah binti Asad dan berbakti kepadanya layaknya ibu sendiri.

KHATIMAH
Demikianlah sejarah mencatat, perjalanan hidup dan perjuangan Fatimah binti Asad, dengan tinta emas. Seorang ibu yang penuh kasih sayang dan kesabaran. Semata hanya mengaharapkankeridhaan Allah SubhanallahuwaTa’ala.

Semoga kita termasuk generasi yang bisa mengambil pelajaran dari kisah para sahabiyah, untuk kita aplikasi dalam kehidupan kekinian. Sehingga mampu menjadi generasi yang tangguh, kuat iman dan senantiasa berpegang pada risalah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam.

Waallahua’lam.